Onze plek in Wageningen

Temidden van allerlei religieuze groeperingen en verschillende kerken in Wageningen, neemt Salem een unieke plaats in. Salem is een gemeente van rond de 150 leden en bezoekers, van alle leeftijden en met verschillende culturele achtergronden. Wij zijn een gemeenschap van gelovigen die Jezus Christus centraal willen stellen in ons doen en laten. Wij proberen te leven volgens Gods principes die ons aangereikt worden vanuit de Bijbel. Hoe we dat willen, kunt u lezen in onze visie en kernwaarden. Lees hier onze geloofsbelijdenis.

Betekenis Salem

De naam Salem heeft verschillende betekenissen. In het Hebreeuws is ieder woord opgebouwd uit drie of vier letters die de wortel worden genoemd. De klinkers daartussen kunnen verschillen en ook kunnen er voor- en achtervoegsels komen. Maar uit dezelfde wortel blijkt dat woorden wel degelijk met elkaar te maken hebben. Salem heeft als wortel ‘sjien’, ‘lamet’ en de ‘mem’. In onze letters zou je zeggen de ‘sj’ de ‘l’ en de ‘m’. Uit deze wortel kunnen de volgende woorden worden gevormd, die met elkaar in verband staan:

  • Sjalom –> vrede
  • Sjalem –> heel, heelheid, volkomen, volmaakt
  • Sjelem –> vredeoffer
  • Sjielem –> betaalde (als wwvorm behorende bij de derde persoon enkelvoud)

Uit deze naam komt naar voren wie wij zijn en waar wij voor staan. Jezus namelijk is onze vrede, Degene die ons heel maakt, Die voor ons het offer heeft gebracht, waardoor contact met God mogelijk is, omdat Hij heeft betaald voor onze zonden.

Ontstaan & Geschiedenis

Salem is opgericht in juli 1992, toen nog “Evangeliegemeente Salem en omstreken”.
Sinds september 2004 zijn we toegetreden tot de CAMA, een internationaal kerkverband dat werkzaam is zo’n 60 landen. CAMA is actief op het gebied van zending en mag zich als organisatie dan ook tot `s werelds grootste op het gebied van geloofszending rekenen. Lees meer… In oktober 2006 vond er een fusie plaats tussen CAMA en de Vrije Baptisten en ontstond de Alliantie van Baptisten en CAMA-gemeenten, ABC. CAMA Evangeliegemeente Wageningen werd daarmee ABC Evangeliegemeente Salem.

Organisatie

ABC gemeenten zijn zelfstandige evangelische gemeenten, georganiseerd volgens een congregationalistisch model. Dit betekent dat de plaatselijke gemeente autonoom is en de leden van de gemeente een bestuur/raad kiezen. Toch zijn we verbonden met andere ABC gemeenten, omdat we het belangrijk vinden om zowel op plaatselijk als op landelijk niveau samen te werken met andere gemeenten die de uitbreiding van Gods koninkrijk tot doel hebben. Hierdoor ontstaat er openheid om van elkaar te leren en blijven we van elkaar afhankelijk ondanks onze zelfstandigheid.

De gemeente wordt geleid door de raad die door de gemeente wordt gekozen. De raad delegeert taken aan werkgroepen, waarbij de raad verantwoordelijk is voor het aangeven en in de gaten houden van de focus van de gemeente. Werkgroepen werken dit vervolgens uit naar meer specifiek beleid. Lees meer over wat we doen.