Een God-aanbiddende gemeente, gegrepen door de liefde van Christus, overstromend van het werk en de kracht van de Heilige Geest, waardoor zeer velen in Wageningen en van daaruit op vele plaatsen ter wereld volgelingen van Jezus worden.

Onze missie

  1. De gemeente als bruid van Christus gereedmaken, door de leden op te bouwen in geloof, liefde en goede werken.
  2. Ongelovigen, allereerst in Wageningen en ook in omstreken van Wageningen tot door de Geest geleide volgelingen van Jezus maken.
  3. Naar vermogen ondersteuning verlenen aan evangelieverkondiging in woord en daad buiten Wageningen en buiten Nederland.

Onze kernwaarden

We vinden het belangrijk dat:

we allereerst en voor alles Jezus centraal stellen. We willen Christus-gerichte bedieningen ontwikkelen, te beginnen vanuit aanbidding van God, onderwijs die de zoekende aantrekt en de gelovige opbouwt, en relaties die Christus eren. We vertrouwen op de leiding en kracht van de Heilige Geest om ons meer en meer op Christus te richten in de gemeente.

we de Bijbel erkennen als Gods Woord dat gezag heeft over ons leven. We (er)kennen de levensveranderende kracht van Gods Woord in onszelf en in elkaar. We willen groeien in het kennen en toepassen van Gods Woord in ons dagelijks leven.

leden hun gaven en talenten inzetten ten dienste van de gemeente. Ieder lid is waardevol en heeft van de Heer iets ontvangen om bij te dragen in de gemeente. We willen elkaar stimuleren om onze plaats in het Lichaam te vinden en elkaar aan te vullen, zodat we de veelkleurigheid en liefde van onze Heer zichtbaar maken in de gemeente.

we ons toewijden aan Christus, zodat de kracht van de Heilige Geest kan werken. We willen elkaar in liefde ruimte geven en voorthelpen om onze unieke weg met God te bewandelen.

kinderen en jongeren een bijzondere plaats innemen in de gemeente. Ze krijgen alle aandacht die nodig is om God te leren kennen en voor hun geestelijke opbouw. “Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet”.

we een zegen zijn voor de samenleving in onze omgeving. We willen dat bereiken door uit te reiken naar mensen om ons heen en willen als gemeente uitnodigend zijn. Onze diensten en kringen moeten zo zijn ingericht dat deze mensen een warm welkom vinden in ons midden en daar God ontmoeten. Hierbij is een duidelijke boodschap in aantrekkelijke vorm en een begrijpelijke taal belangrijk, evenals een liefdevol uitreiken naar elkaar.

er liefdevolle en oprechte relaties zijn. We geloven dat de kwaliteit van onze menselijke relaties een afspiegeling zijn van onze relatie met God. We verlangen ernaar dat onze relaties zijn gebaseerd op vertrouwen, eerlijkheid, kwetsbaarheid en openheid, snel bereid om vergeving te vragen en te geven. “In liefde achte de een de ander uitnemender dan zichzelf”.

Onze strategieën

  • Versterken van gebedsleven en aanbidding.
  • Versterken van hecht en toch open kringleven.
  • Versterken van kinder- en jongerenwerk.
  • Versterken van een gezamenlijk getuigenis als kerken in Wageningen en het uitreiken naar onze omgeving.
  • Versterken van goed bijbels onderwijs.