Welkom

Salem is een evangelische gemeente waar iedereen welkom is en meetelt. Of je nu jong bent of oud, single of getrouwd en welke huidskleur je ook hebt. Het maakt ons niet uit of je al jaren naar de kerk gaat of er nog nooit binnen bent geweest. Juist die mix van mensen maakt de kerk zo’n bruisende, spannende plek om te zijn.

’s Zondags is er om 10:00 uur een kerkdienst in de Hof van Wageningen, Lawickse Allee 9. Doel is steeds dat je daarin iets van God ervaart, dat je meer leert over Hem en dat je leven erdoor verandert.

Het karakter van de diensten is eigentijds en elke keer weer anders, met moderne muziek en (samen)zang, soms drama, video, enz. De dienst duurt tot ongeveer 11:30 uur en daarna is er koffie en thee.

We vinden het leuk om je tijdens de koffie te ontmoeten.

Betekenis Salem

De naam Salem heeft verschillende betekenissen.

Sjalom –> vrede
Sjalem –> heel, heelheid, volkomen, volmaakt
Sjelem –> vredeoffer
Sjielem –> betaalde (als wwvorm behorende bij de derde persoon enkelvoud)

Uit deze naam komt naar voren wie wij zijn en waar wij voor staan. Jezus namelijk is onze vrede, Degene die ons heel maakt, Die voor ons het offer heeft gebracht, waardoor contact met God mogelijk is, omdat Hij heeft betaald voor onze zonden.

Over ons

Onze plek in Wageningen

Temidden van allerlei religieuze groeperingen en verschillende kerken in Wageningen, neemt Salem een unieke plaats in. Salem is een gemeente van rond de 150 leden en bezoekers, van alle leeftijden en met verschillende culturele achtergronden. Wij zijn een gemeenschap van gelovigen die Jezus Christus centraal willen stellen in ons doen en laten. Wij proberen te leven volgens Gods principes die ons aangereikt worden vanuit de Bijbel. Hoe we dat willen, kunt u lezen in onze visie en kernwaarden. Lees hier onze geloofsbelijdenis.

Ontstaan & Geschiedenis

Salem is opgericht in juli 1992, toen nog “Evangeliegemeente Salem en omstreken”.
Sinds september 2004 zijn we toegetreden tot de CAMA, een internationaal kerkverband dat werkzaam is zo’n 60 landen. CAMA is actief op het gebied van zending en mag zich als organisatie dan ook tot `s werelds grootste op het gebied van geloofszending rekenen. Lees meer… In oktober 2006 vond er een fusie plaats tussen CAMA en de Vrije Baptisten en ontstond de Alliantie van Baptisten en CAMA-gemeenten, ABC. CAMA Evangeliegemeente Wageningen werd daarmee ABC Evangeliegemeente Salem.

Organisatie

ABC gemeenten zijn zelfstandige evangelische gemeenten, georganiseerd volgens een congregationalistisch model. Dit betekent dat de plaatselijke gemeente autonoom is en de leden van de gemeente een bestuur/raad kiezen. Toch zijn we verbonden met andere ABC gemeenten, omdat we het belangrijk vinden om zowel op plaatselijk als op landelijk niveau samen te werken met andere gemeenten die de uitbreiding van Gods koninkrijk tot doel hebben. Hierdoor ontstaat er openheid om van elkaar te leren en blijven we van elkaar afhankelijk ondanks onze zelfstandigheid.

De gemeente wordt geleid door de raad die door de gemeente wordt gekozen. De raad delegeert taken aan werkgroepen, waarbij de raad verantwoordelijk is voor het aangeven en in de gaten houden van de focus van de gemeente. Werkgroepen werken dit vervolgens uit naar meer specifiek beleid. Lees meer over wat we doen.

Blog

BBQ Tuindorp

Op 11 juni was er een interkerkelijke barbecue, waarvan de opbrengst ging naar de jongerenreis naar Rome (om vluchtelingen te helpen). Er werd 1360 euro winst gemaakt! Hier een foto overzicht. [carousel]

Contact

ABC Evangeliegemeente Salem (ANBI gegevens)
Samenkomst: zondag 10.00 uur, Hof van Wageningen (Lawickse Allee 9, Routebeschrijving).

Als u meer informatie wilt of vragen heeft, neem dan contact met ons op door onderstaand formulier in te vullen of door te bellen naar: 0317 – 844207