ANBI gegevens

Naam Stichting: Stichting Evangelie Gemeente Salem, Wageningen en omstreken
Postadres: Roghorst 151, 6708 KG Wageningen
RSIN nummer: 815799937
KvK: 0410.51.649
IBAN: NL83 INGB 0003 1872 07
BIC: INGBNL2A

Doelstelling
De gemeente Salem stelt zich ten doel:

  1. De verspreiding van het evangelie van de Here Jezus Christus door de gehele wereld en het maken van alle volken tot Zijn discipelen. (Matth.28:19)
  2. Het in praktijk brengen van al hetgeen de bijbel leert over het eren en dienen van God en het dienstbaar zijn aan de medemens. (Matth.22:37-40)

Dit doel wil de gemeente Salem bereiken door het zijn van een plaatselijke gemeente van Jezus Christus in Wageningen en omstreken. (Hand.1:8)

Bestuurders
Voorzitter: F. Goessens
Secretaris: P. Oerlemans
Penningmeester: J. Atsma

jaarverslag en beleidsplan | resultatenrekening | balans | begroting