De laatste zondag van de maand is er (in de regel) geen spreker, maar hebben we een open dienst en vieren we samen het heilig avondmaal. Vanuit de gemeente heeft ieder dan de mogelijkheid om iets te delen waarmee anderen bemoedigd en opgebouwd worden in hun navolging van de Heer Jezus. Dit kan een getuigenis zijn, iets wat je uit de Bijbel geleerd hebt, een profetisch woord, etc. Je kunt ook al vóór de zondag aan de oudste van dienst aangeven dat je iets te delen hebt.

Ook tijdens andere diensten is er in principe de mogelijkheid om iets te delen tot opbouw van de gemeente. Neem in dat geval wel altijd van tevoren even contact op met de oudste van dienst om dit te overleggen. De oudste van dienst besluit uiteindelijk waar wel en niet aandacht aan besteed kan worden, dus houd er rekening mee dat er soms besloten zou kunnen worden om ergens (nog) niet (meer) ruimte voor te geven (om wat voor reden dan ook).