Samenkomsten

Wij komen iedere zondag als gemeente samen om God te aanbidden en te vieren dat Hij onze God is. Dat doen wij door aansprekende liederen te zingen, met elkaar te bidden en te luisteren naar wat God tot ons wil zeggen, door een woord, een bemoediging of een getuigenis. Iedere laatste zondag van de maand vieren we heilig avondmaal, waarmee we herdenken dat Jezus Christus zijn leven heeft gegeven om ons te verlossen. Na de dienst is er altijd gelegenheid om koffie of thee te drinken en met elkaar te praten.

Vertaling

Tijdens onze samenkomst is er altijd vertaling in het Engels aanwezig. Mocht u hier gebruik van willen maken, dan kunt u dit bij binnenkomst aangeven.

Muziekteam

Zingen is een centraal onderdeel in onze zondagse samenkomst, omdat het een goede manier is om God te aanbidden. Goede muzikale begeleiding is daarbij heel belangrijk en daar besteden we dan ook veel aandacht aan.

Om goed met elkaar te kunnen zingen, is niet alleen muzikale begeleiding van belang, maar ook goed geluid en een goede projectie van de liederen. Daarom hebben we ook een geluidsteam en een beamteam. Voor de projectie van de liederen maken wij overigens gebruik van het gratis programma easyslides.

Kinderwerk

Er zijn veel kinderwerkers die zich hard inzetten om de baby’s te verzorgen en de peuters en kinderen in de basisschool leeftijd een goed en opbouwend programma te geven. We doen ons best om dit af te stemmen op de doelgroep en zijn voortdurend bezig met de ontwikkeling van het kinderwerk en goede toerusting van onze kinderwerkers omdat kinderen belangrijk zijn. Lees meer…

10-ers

Deze groep neemt een speciale plaats in binnen de gemeente. De puberteit is niet de meest makkelijke periode in het leven en daarom is het belangrijk om een plek te hebben waar je mag zijn zoals je bent, waar je met je vragen terecht kunt en waar je niet alleen veel lol kunt beleven, maar ook zelf kunt ontdekken hoe het nou allemaal werkt met God en de Bijbel en al dat soort dingen. We komen eens in de 14 dagen samen bij ComeToGether (samen met de 10-ers van de NGK)

Kringen

Onderlinge betrokkenheid is een belangrijke waarde binnen onze gemeente. Om die betrokkenheid te vergroten, moedigen we iedereen aan, deel te worden van een kring. Dit is de plaats waar onderlinge gemeenschap, bijbelstudie en groei in relatie met God en met elkaar vorm krijgen. Deelnemen aan een kring is wat ons betreft een essentieel onderdeel van het gemeenteleven. Lees meer…

Pastoraat

Zit je ergens mee en zoek je een luisterend oor? In Salem willen de mensen van het pastoraal team dat graag zijn. Ze kunnen een tijdje met je optrekken, met als doel je geestelijk weer op eigen benen te krijgen. Sommigen hebben zich toegelegd op huwelijkspastoraat, anderen op bevrijdingspastoraat, of op bemiddeling bij conflicten. Sommigen hebben hart voor jongeren, anderen juist voor ouderen. We proberen goed te kijken wat bij jou past en wat je nodig hebt. Bidden kan ook altijd: de mensen van het gebedsteam zijn beschikbaar voor gebed.

Pastoraat in Salem gaat uit van een visiedocument, met de bijbel als basis. In de gemeente leven we met elkaar mee en bidden we voor elkaar. De kringen zijn daar een goede plek voor. Het pastoraal team is er voor een stukje extra aandacht en begeleiding, altijd op verzoek van de persoon in kwestie, en uit principe tijdelijk. Als professionele hulp nodig is, verwijzen we door.

Als pastoraal team komen we twee maal per jaar bij elkaar voor toerusting en om voor elkaar te bidden. Jezus is als Goede Herder ons grote voorbeeld.

Gebed

Gebed neemt bij ons een centrale plaats in en we stimuleren elkaar op verschillende manieren tot een actief gebedsleven: Ten eerste in de samenkomst, waarbij het gaat om aanbidding en voorbede. Ook is er na de dienst gelegenheid om voor u te laten bidden of eventueel met olie gezalfd te worden. Daarnaast is er een tweewekelijkse aanbiddingsavond en vormt gebed een wezenlijk aspect op de kring. Op de eerste maandag van de maand is er een interkerkelijke bidstond in “de Kapel”. Hier wordt speciaal voor Wageningen gebeden. Tot slot zijn er de Nationale gebedsweek en de Open Doors gebedsnacht. Aan deze landelijke initiatieven nemen we als gemeente deel.

Zending en Evangelisatie

Het leven met God is goed. Dat willen we niet alleen voor onszelf houden, maar daar mag iedereen in delen. Daarom trekken we erop uit om mensen het goede nieuws van de verlossing in Jezus Christus te vertellen en hen uit te nodigen daar aan deel te nemen. Dat doen we niet alleen in Wageningen, maar over heel de wereld. Zo worden er verschillende zendingswerkers in diverse landen vanuit onze gemeente ondersteund.