De naam Salem heeft verschillende betekenissen.

Sjalom –> vrede
Sjalem –> heel, heelheid, volkomen, volmaakt
Sjelem –> vredeoffer
Sjielem –> betaalde (als wwvorm behorende bij de derde persoon enkelvoud)

Uit deze naam komt naar voren wie wij zijn en waar wij voor staan. Jezus namelijk is onze vrede, Degene die ons heel maakt, Die voor ons het offer heeft gebracht, waardoor contact met God mogelijk is, omdat Hij heeft betaald voor onze zonden.