Week van gebed | 17 – 24 januari

 

In de Week van Gebed staat dit jaar 1 Petrus 2 vers 9 en 10 centraal: Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaar licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken. (NBV)

Programma

  • Zondagmorgen 17 januari 10.00 uur – Interkerkelijke viering, Grote Kerk, Markt | ds. Erica Hoebe, Menno Helmus, ds. Karel Smouter.
  • Zondagavond 17 januari 20.00-21.30 – Aanbiddingsavond | door Salem in Hof van Wageningen
  • Maandagavond 18 januari 19.00-20.00 – Bidstond | Amazing Grace Parish & ICF, Vredehorst
  • Dinsdagochtend 19 januari 8.45-10.00 – Bidstond voor de scholen | Gravinnestraat 21, Wageningen. In het bijzonder voor ouders van schoolgaande kinderen
  • Dinsdagavond 19 januari 20.00-21.00 – Bidstond | N.G.K. en G.K.V. in Wagenburgt, Kastanjelaan
  • Woensdagavond 20 januari 19.00-19.40 – Vesper | Johannes de Doperkerk, o.l.v. Henri ten Have
  • Donderdagavond 21 januari 20.00-21.00 – Bidstond | Vineyard, Salem, Baptisten, Immanuel Kapel, Markt
  • Vrijdagmorgen 22 januari 9.30-10.30 -Bidstond | bij dhr. C. Buijs, Nude 25, Wageningen
  • Vrijdagavond 22 januari 20.00-22.00 – Aanbiddingsavond | Immanuelkapel, Markt
  • Zaterdagavond 23 januari 20.00 uur – Youth Prayer Night (13 tot 18+jr) | Immanuel, Markt 25 (zie: www.prayernight.nl)